SASTERA YANG TERLALU INDAH

Aristotle meletakkan sastera lebih utama berbanding dengan sejarah kerana sastera dapat meramalkan masa hadapan masyarakat itu. Sastera mampu menembusi batas kemungkinan.

Melalui sastera ditemui unsur moral, keindahan, hati nurani, keadilan, ketakwaan, kebijaksanaan dan disampaikan secara sederhana tetapi amat berkesan di jiwa, itu menurut A. Samad Said.

Kata-kata John Naisbitt - Dalam manusia hidup bersama sain dan teknologi, tanpa sastera, masyarakat maju kehilangan satu unsur penting kehidupan. Ini kerana teknologi sudah memabukkan manusia dan mencengkam semangat manusia. Hasilnya, manusia berada dalam keadaan yang komplek dan sering terperangkap dengan hubungan yang bersifat paradosikal antara teknologi dengan usaha mencari fakta.

Saya ingin katakan-Sastera adalah akal manusia yang bertunjangkan batang fikir yang tepat. Imiginasi adalah proses kreatif penulis. Juga menunjukkan bagaimana penulis akan memerdekakan diri. Penulis adalah manusia yang paling bijak di dunia.

No comments: